BASIN BİLDİRİLERİ ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 5, Sayı: 84

İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR

Gözaltında bulundukları sırada işkence ve fena muameleye uğradıkları ifade tutanakları ve doktor raporları ile ortaya konan çocuklar dolayısıyla Van Barosu tarafından ilgililer hakkında 16.02.2019 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Okuma Sayısı:60|Haber Tarihi:20.02.2019 20:28:58

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

06/01/2019 Tarihinde aşağıda imzası bulunan barolar tarafından Muş Barosu ev sahipliğinde toplanılarak aşağıda belirlenen hususlarda ortak basın açıklaması yapılması kararlaştırılmıştır
Okuma Sayısı:109|Haber Tarihi:8.01.2019 15:53:47

İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

İnsan hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından; İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülke halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçülerini belirlemek amacıyla ilan edilmiştir.
Okuma Sayısı:138|Haber Tarihi:10.12.2018 12:11:08

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE BAROLARI BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile 2017 yılında AİHM'e yaptığı başvuru 20.11.2018 tarihinde görüşülüp karara bağlanmış ve AHİM tarafından, Selahattin DEMİRTAŞ’ın “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve “seçme ve seçilme hakkı ‘nın ihlal edildiğine karar verirken ilk defa Selahattin DEMİRTAŞ' ın tutukluluk halinin devamının siyasi nedenlerden kaynaklı olduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 'nin 5. Madde 3. fıkrası , Özgür Seçimlerle ilgili 1.protokolün 3. maddesi (Serbest Seçim Hakkı), AİHS'in 18. maddesi yönünden (Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamaların Öngörülen Amaç İçin Kullanılması Gereği) ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Okuma Sayısı:134|Haber Tarihi:4.12.2018 09:55:07

TAHİR ELÇİ'Yİ RAHMETLE ANIYORUZ.

Bugün Diyarbakır Barosu eski Başkanı Sayın Tahir ELÇİ’nin, faili meçhul bir şekilde öldürülmesinin yıl dönümü.
Okuma Sayısı:121|Haber Tarihi:28.11.2018 11:44:58

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye Avrupa Konseyinin yargı kurumu olan ve 1959 yılında kurulmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini kabul eden ülkelerdendir.
Okuma Sayısı:342|Haber Tarihi:21.11.2018 10:54:14

MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

Ankara Barosu Avukatları Av. Fadime DEMİR ve Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av. Büşra PAMUKÇU’ya yönelik sözlü hakaret ve darp eylemleri ile Gaziantep Barosu Avukatlarından Av. Hüseyin ÇELEBİOĞLU’na yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir.
Okuma Sayısı:211|Haber Tarihi:15.11.2018 15:59:30

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE BAROLARI ŞIRNAK TOPLANTISI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Baro Başkanları toplantısı 14 - 15 Temmuz 2018 tarihinde Şırnak/Cizre’de yapılmıştır. Toplantıda aşağıdaki hususları kamuoyuna açıklamayı gerekli görmüşlerdir:
Okuma Sayısı:343|Haber Tarihi:15.07.2018 15:55:36

SAYIN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA, SAYIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA VE KAMUOYUNA

Demokrasi ve hukuk devletinin olmazsa olmazı, kuvvetler ayrılığıdır. Yargı, bağımsız ve tarafsız olmaz ise, toplumda hiç kimsenin güvencesi olmaz. Hukuki güvenceden yoksun bir toplum, kendini geliştiremez. Yargının hukuki güvence sağlamakta yetersiz kaldığı ülkelere yerli ve yabancı yatırım gelmez. İş ve istihdam yaratılamaz. İstikrarlı bir refah toplumu olmaz.
Okuma Sayısı:287|Haber Tarihi:18.06.2018 16:23:21

ANKARA BAROSU BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ.

24 Mayıs 2018 günü Ankara 12. İş Mahkemesi Hakiminin meslektaşlarımızı duruşma salonundan çıkarması olayını görüşmek üzere duruşma salonuna giden Ankara Barosu Başkanı Sayın Av.Hakan CANDURAN’a mahkeme hakimi, bir hakime yakışmayan üslup ve tarzda davranışta bulunduğu gibi koridorda da üzerine yürümüştür.
Okuma Sayısı:663|Haber Tarihi:25.05.2018 13:33:00

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart; Dünya Kadınlarının taleplerini birlikte daha gür haykırdıkları, kendilerini toplumda eşit bir birey olarak yok sayan çağdışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını sömüren, aşağılayan, yok eden sistem ve zihniyetlere karşı omuz omuza mücadele verdiği gündür
Okuma Sayısı:881|Haber Tarihi:8.03.2018 10:28:37

OHAL KHK’LARI VE DEVLETİN GÜÇ KULLANMA YETKİSİNİ SİVİLLERE DEVREDEN 696 SAYILI OHAL KHK’SI HAKKINDA OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

696 sayılı KHK'nın kaldırılması için Türkiye Barolar Birliğinde yapılan Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısına Baro Başkanımız Av.Abdullah ALAKUŞ Baromuzu temsilen katılmıştır. Toplantı sonucunda alınan sonuç bildirgesi: 1. OHAL derhal kaldırılmalıdır. Çünkü OHAL terörle ve darbeye kalkışanlarla mücadele amacının dışında, olağan bir yönetim biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2. Devletin ilgili kurumlarının elinde, OHAL olmaksızın da terörle mücadele etmeye yetecek güç ve yetkiler vardır.
Okuma Sayısı:1104|Haber Tarihi:27.12.2017 15:18:23

24.12.2017 TARİHLİ KHK HAKKINDA BÖLGE BAROLARI BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyuna da yansıdığı üzere 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de 696 Sayılı KHK yayımlanmıştır. Anılan KHK’da OHAL ile ilgisi olmayan birçok konuda değişiklik yapılmıştır. Öncelikle bu değişikliklerin Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında olmadığını vurgulamak gerekmektedir.
Okuma Sayısı:968|Haber Tarihi:25.12.2017 13:56:17

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE BAROLARI BASIN AÇIKLAMASI

Murat ARAÇ isimli 19 yaşındaki Yurttaş , Antalya ilinde 15 Aralık günü sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alınmış olup Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğün de gözaltında iken aynı gün içerisinde Emniyet Binasının 3. Katından atlayarak intihar ettiği açıklamasıyla olayın gerçekleştiği yakınlarına ifade edilmiştir.İlerleyen zamanlarda ‘Gözaltında şüpheli ölüm ‘ ifadeleri ile basına yansıyan vakıa ile ilgili detayların bazılarında ,Avukatının emniyeti aramasıyla öncelikle "böyle biri yok" denildiği, önceki gün ise kardeşini görmeye gelen ağabeyine "kardeşin intihar etti, morgda" denildiği, ağabey İlhan Araç, babasının kardeşiyle telefonda görüştüğünü, kardeşinin uzun bir aradan sonra babasıyla görüştüğüne sevindiğini, kardeşinin intihar girişiminde bulunma ihtimalinin mümkün olmadığını, sesinin de telefonda mutlu geldiğini, kardeşinin başına ne geldiyse emniyet binasında geldiği iddiasında bulunmuştur. Ayrıca, otopsinin ardından kardeşini gördüğünü söyleyen ağabey, yüzünde ve gözünde morluklar olduğunu ve vücudunun diğer kısmına bakamadığını söylemektedir. Kafasında 16 ile 17 dikiş bulunduğunu, bunun otopsiden mi yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmediğini ifade etmiştir.
Okuma Sayısı:1383|Haber Tarihi:19.12.2017 18:50:39

10 ARALIK İNSAN HAKLARI BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklarının Anayasası olarak tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bu günde sürdürür.
Okuma Sayısı:1600|Haber Tarihi:14.12.2017 09:10:06

BASINA VE KAMUOYUNA

17.10.2017 tarihinde Şırnak’ta özel bir kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 7 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise hala kayıp. yaşanan göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.
Okuma Sayısı:1133|Haber Tarihi:18.10.2017 17:14:16

AV.MEHMET SAMİM GEREDELİ'YE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

KINIYORUZ Kocaeli Barosu Üyesi Av.Mehmet Samim GEREDELİ, bürosunda bir caninin gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı lanetle kınıyor, meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, Kocaeli Barosuna ve tüm camiamıza sabırlar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve yetkilileri bir an evvel gerekli önlemleri almaya ve yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Bingöl Barosu Başkanı Av.Abdullah ALAKUŞ
Okuma Sayısı:778|Haber Tarihi:11.10.2017 20:56:56

TBB VE BARO BAŞKANLARININ ŞANLIURFA BARO BAŞKANINA DESTEK AMAÇLI BASIN AÇIKLAMASI

Baromuz Başkanı Sayın Av. Abdullah ALAKUŞ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve çok sayıda baro başkanı, Viranşehir Adliyesi'nde görevi sırasında bazı polis memurları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüysüz'e destek olmak için Şanlıurfa'ya giderek basın açıklamasında bulunmuşlardır.
Okuma Sayısı:1643|Haber Tarihi:26.09.2017 10:36:31

ŞANLIURFA BARO BAŞKANI SAYIN AHMET TÜYSÜZ'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

22.09.2017 tarihinde Viranşehir ilçesinde gözaltında bulunan bir müvekkili ile görüşmeye giden kıymetli Şanlıurfa Baro Başkanımız Sayın Ahmet TÜYSÜZ, adliye girişinde bulunan polis memurları tarafından önce sözlü saldırıya uğramış ve daha sonra fiziki olarak darp edilmiştir. Yapılan bu iğrenç ve çirkin saldırıyı lanetle kınıyoruz.
Okuma Sayısı:1941|Haber Tarihi:23.09.2017 14:55:11

ARAKAN KATLİAMI BASIN AÇIKLAMASI

Myanmar’ın Arakan eyaletinde Myanmar Devlet güçlerince Müslümanlara karşı yapılan toplu kıyım ve şiddet olayları sonucunda yaklaşık üç bin Müslüman vahşice katledilmiştir. Bu katliamı gerçekleştirenleri lanetle kınıyoruz.
Okuma Sayısı:1871|Haber Tarihi:4.09.2017 21:17:30
22.02.2019
AV. HANİFİ BUDANCAMANAK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.