BASIN BİLDİRİLERİ ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 7, Sayı: 137

KAMUDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Baroları kimliksizleştirme, niteliksizleştirme ve parçalama çabası, her ne kadar jet hızıyla çıkartılan bir kanunda vücut bulsa da aradan geçen süreçte meslektaşlarımızın karşı duruşuyla karşılaşmıştır.
Okuma Sayısı:30|Haber Tarihi:9.10.2020 13:21:18

BAROLARDAN HUKUKSUZLUĞA KARŞI ORTAK TEPKİ

Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Okuma Sayısı:41|Haber Tarihi:3.10.2020 23:18:58

BASINA VE KAMUYOYUNA

Bingöl Barosu 14. Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine ilişkin Baro Başkanımız Av.Hanifi BUDANCAMANAK'ın Basın Açıklaması
Okuma Sayısı:49|Haber Tarihi:3.10.2020 14:48:40

12 EYLÜL DARBESİNİ LANETLE KINIYORUZ

İnsan hak ve hürriyetlerinin askıya alındığı, işkence ve kötü muamelenin sıradanlaştığı ve ülkenin karanlığa sürüklendiği 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirtiyor darbecileri lanetliyoruz.
Okuma Sayısı:56|Haber Tarihi:12.09.2020 17:31:58

BARO BAŞKANIMIZ AV.HANİFİ BUDANCAMANAK'IN YENİ ADLİ YIL KONULU AÇIKLAMASI

Baro Başkanımız Av.Hanifi BUDANCAMANAK'ın Yeni Adli Yıl Konulu Açıklaması
Okuma Sayısı:100|Haber Tarihi:1.09.2020 15:37:43

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU VE BAROLARIN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Sözleşmesi, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması için devletlere yol haritası çizen ve atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir sözleşmedir.
Okuma Sayısı:88|Haber Tarihi:15.08.2020 14:08:14

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye ve dünya kamuoyu artık biliyor ki; 2017 yılında başlayan hukuksuz soruşturma ve kovuşturma süreçleri sonucunda 20 avukat “avukatlık mesleğini icra etmeleri” suç atfedilerek 159 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Ve şu an Yargıtay önünde olan dosyanın ivedi bir şekilde incelenmesi ve bozulması gerekirken halen bir karar verilmiş değil.
Okuma Sayısı:91|Haber Tarihi:11.08.2020 23:30:35

BAROLARDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

29 Temmuz 2020 tarihinde, kendisinden kimlik isteyen polislere işlemin dayanağını soran Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez'in, yasaya, ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde gözaltına alınmasına tanıklık ettik. Bu tanıklığı ise yaşananların olay anında kaydedilmesi ve sosyal medyadan paylaşılmış olması mümkün kılmıştır.
Okuma Sayısı:107|Haber Tarihi:1.08.2020 20:27:35

DAĞ KEÇİLERİ AV İHALESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

03/07/2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizde 5 adet Yaban Keçisi ve 5 adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin avlattırılmasının ihale edilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 03/07/2020 tarihinde yapılacak ihale ile birlikte Bingöl Ayanoğlu devlet avlağında 2 si yaban keçisi 2 si çengel boynuzlu dağ keçisi, Kiğı şeytan dağlarında bölgesinde ise 3 ü yaban keçisi 3 ü de çengel boynuzlu dağ keçisi olmak üzere toplamda 10 adet doğal koruma altında bulunan hayvanın katledilmesi planlanıyor.
Okuma Sayısı:135|Haber Tarihi:27.07.2020 19:37:35

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI AV. CİHAN AYDIN’A VE MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ

9 Haziran 2020 tarihinde tutuklamaya sevk edilen Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşımızın sorgusu sırasında, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Kılıçlar’ın, şüpheli müdafileri meslektaşlarımız ve yine şüpheli müdafi olarak duruşmada bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan AYDIN’a, nezaket ve terbiye sınırlarını aşan söylemlerde bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Okuma Sayısı:287|Haber Tarihi:29.06.2020 16:28:37

#SAVUNMAYÜRÜYOR BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri, Savunma makamının yılmaz savaşçıları kıymetli meslektaşlarım, İktidar tarafından baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik öngören bir çalışma yapılması nedeniyle, bugün burada toplanmış bulunmaktayız.
Okuma Sayısı:251|Haber Tarihi:21.06.2020 12:05:22

BAROLAR AVUKATIN VE VATANDAŞIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR

Mart ayında başlayan ve Baroların yapısında ve seçim sistemlerinde değişiklik öngören girişim son günlerde giderek artan bir hızla devam etmektedir.
Okuma Sayısı:238|Haber Tarihi:17.06.2020 15:25:30

BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Aşağıda isimleri bulunan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baro başkanları, 13-14 Haziran 2020’deMardin Barosu’nun ev sahipliğinde bir araya gelerek aşağıdaki konularda fikir birliğine varmış ve kamuoyuna duyurmaya karar vermiştir.
Okuma Sayısı:217|Haber Tarihi:14.06.2020 22:13:11

BAROLARDAN HALK İRADESİNE SAYGI TALEBİ

Bugün demokratik temsil ve halk iradesinin meclise yansıması konusunda bir hukuksuzluğa daha tanıklık ettik. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu gerekçesiyle TBMM Genel Kurulunda kararlarının okunmasından sonra milletvekillikleri düşürülmüş, akabinde haklarında çıkartılan yakalama kararları sonucu milletvekilleri gözaltına alınarak tutuklanmışlardır.
Okuma Sayısı:235|Haber Tarihi:5.06.2020 22:02:26

42.BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Pandemi süreci nedeniyle esas gündemimizin ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı ve bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini talep etmiştik.
Okuma Sayısı:241|Haber Tarihi:3.06.2020 19:57:12

TBB VE 80 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.
Okuma Sayısı:266|Haber Tarihi:19.05.2020 16:46:59

BAROLARDAN KAYYIM ATAMALARI HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

Bugün sabahın erken saatlerinde Siirt, Iğdır, Kurtalan, Baykan ve Altınova Belediyelerine kayyım atandığını, Belediye başkanlarının gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Okuma Sayısı:257|Haber Tarihi:15.05.2020 23:18:36

BÖLGE BAROLARINDAN İNFAZ YASASI HAKKINDA AYM'YE ÇAĞRI

Türkiye ve dünya bütün dikkatini pandemi ile mücadeleye vermişken, yakın zamanda başta infaz kanunun olmak üzere bir dizi yasada değişiklik öngören yasa mecliste görüşülerek tüm itirazlara rağmen yasallaştı. Kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmamakla birlikte hapishanelerde bulunan 300 bine yaklaşan mahpusun, yaklaşık 1/3’i bu yasal düzenleme sonucunda tahliye edildiği öngörülmektedir.
Okuma Sayısı:262|Haber Tarihi:5.05.2020 20:31:42

İNFAZ YASASINA İLİŞKİN BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır. Kamuoyuyla paylaşılan infaz yasasında değişikliği öngören yasa teklifi incelendiğinde; düzenlemeyle sadece bazı suçlar kapsamında infazda indirim yapılmayacağı, infaz yasasında esaslı birtakım değişikliklere de gidildiği görülmektedir. Taslakta infazın uygulanmasına ilişkin bir kısım lehe düzenlemelerle birlikte evrensel hukuk kurallarını ihlal eden düzenlemelerin de olduğu görülecektir.
Okuma Sayısı:259|Haber Tarihi:7.04.2020 22:54:36

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Bu yıl her zamanki sıkıntılardan öte insanlık ailesi olarak tüm dünyayı etkileyen covid-19 denen bir yeni koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu salgın hastalık nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda meslek grubumuzu da ilgilendiren birçok tedbir alınmaktadır.
Okuma Sayısı:300|Haber Tarihi:5.04.2020 14:36:26
25.10.2020
AV. HANİFİ BUDANCAMANAK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.