YÖNETİM KURULU
                                                                                  
   

BAŞKAN

Av.Yusuf KETENALP

   
           

Başkan Yardımcısı

Av. Osman BÜRÇÜN

 

   Genel Sekreter

Av.Serhat CEBBA

 

Sayman

Av.M.Buğrahan ÇOLAKOĞLU

   
 

Üye

Av.Zeynep ERSÖZ 

   Üye

Av. Yusuf GENGÖRÜ 

Üye

Av. Hayrullah ASLIM    

 Üye

Av.Abdulkadir

CELALETTİNOĞLU

Üye

Av.Cebrail HOCAOĞLU