STAJYER ADAYINDAN ALINACAK EVRAKLAR

STAJYER ADAYINDAN ALINACAK EVRAKLAR

 

1.      2 Adet Diploma veya Çıkış Belgesi (Noter veya Mezun Olunan Okul Onaylı)

2.      2 Adet Kimlik Fotokopisi

3.      2 Adet Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) ve 2 Adet Devlet Hastanesinden Alınacak Olan Psikiyatr Raporu

4.      2 Adet İkametgah İl Muhaberi

5.      2 Adet SSK. BAĞ-KUR. EMEKLİ Sandığından yazı

6.      2 Adet Sabıka (Sicil Yazısı)

7.      6 Adet Biometrik Vesikalık Fotoğraf

8.      2 Adet Askerlik Tecil Belgesi (Erkek Stajyerler İçin)
 
9.      2 Adet Sicil Özeti (Memurluktan İstifa Edenler İçin) 
 
10.   210,00 TL Giriş Keseneği (İşlemler Sonunda banka hesabıma yatırılacak)