TBB CMK KOMİSYONU MALATYA TOPLANTISI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonunca Malatya Barosunun ev sahipliğinde “CMK Müdafi ve Vekil görevlendirmelerinde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti ve barolarda uygulama birliği” konulu bir toplantı düzenlenmiştir. 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen toplantıya Baromuzu temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda CMK Koordinatörümüz Av. Naim GÜÇDEN katılmıştır.