BARO HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİN YAPILACAĞI ARSANIN TAPUSUNU ALDIK
   
 
    
 
     
 

BU GURUR HEPİMİZİN

 

 

                   Bingöl Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri için, Baro Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde, yeni adliye binasının hemen bitişiğinde bulunan, Karşıyaka Mahallesi, Düzağaç Mevkii, Ada no:1355, Parsel No:18’ de kayıtlı bulunan arsa baromuz adına satın alınmıştır.

 

                   Bu arsanın alımında emeği geçen başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av.Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU’na, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerine, Türkiye Barolar Birliği İnşaat İşleri Müdürlüğüne, Eski Kalkınma Bakanımız Sayın Dr.Cevdet YILMAZ Beye, Sayın Belediye Başkanımız Yücel BARAKAZİ’ye, Bingöl Defterdarlığına, Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ve daha ismini sayamadığımız, nice kıymetli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

 

                                                                  Bingöl Barosu Başkanlığı