KINIYORUZ
 
Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve  
insan hak ve hürriyetlerine karşı yapılan
askeri darbeyi kınıyoruz. Milletin
egemenliği ve millet iradesi her şeyin
üstündedir.
 
Bingöl Barosu Başkanlığı