EĞİTİM SEMİNERİ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile Baromuzun
27 Mayıs 2016 tarihinde ortaklaşa düzenleyeceği
"İcra Hukukunda Yeni Uygulamalar" adlı eğitim
seminerimize Av.Talih UYAR  konuşmacı olarak
katılacaktır. Seminere tüm meslektaşlarımız davetlidir.
Saygılarımızla
   
                                                              Bingöl Barosu Başkanlığı