ZİYARET
 
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sayın Hamza ZENGİN ve Kadastro Hakimi
Sayın Ali ÇÖKELEZ Baro Başkanımız Av. Abdullah ALAKUŞ'a iadeyi  
ziyarette bulundular.