Ziyaret
Bingöl İcra Müdürleri Sayın Cemil KOZİK ve Arif VICIL İle Denizbank
Bingöl Şube Müdürü Hıdır YETİK ve Denizbank Bireysel Şefi Yasemin
BOZAN baromuzu ziyaret ederek yeni görevlerinden dolayı Baro Başkanımız
Av.Abdullah ALAKUŞ'u tebrik ettiler.