YÖNETİM KURULU
                                                                        
   

BAŞKAN

Av.Hanifi BUDANCAMANAK

   

 

       

Başkan Yardımcısı

Av. Cengiz ÖZATEŞ

 

   Genel Sekreter

Av.İlyas DEVRAN

 

Sayman

Av.Erdal ERGÜN Üye

Av.Mehmet BOĞATEKİN 

   Üye

Av. Ahmet Serhat AYDIN

Üye

Av. Alper BOZALİ    

 Üye

Av.Zeynep ERSÖZ

Üye

Av.Nuran AYDIN