STAJYER ADAYINDAN ALINACAK EVRAKLAR
<div> <p><span style="text-decoration: underline;">STAJYER ADAYINDAN ALINACAK EVRAKLAR</span></p> <p> </p> <p>1.      2 Adet Diploma veya Çıkış Belgesi (Noter veya Mezun Olunan Okul Onaylı)</p> <p>2.      2 Adet Kimlik Fotokopisi</p> <p>3.      2 Adet Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) ve 2 Adet Devlet Hastanesinden Alınacak Olan Psikiyatr Raporu</p> <p>4.      2 Adet İkametgah İl Muhaberi</p> <p>5.      2 Adet SSK. BAĞ-KUR. EMEKLİ Sandığından yazı</p> <p>6.      2 Adet Sabıka (Sicil Yazısı)</p> <p>7.      6 Adet Biometrik Vesikalık Fotoğraf</p> <div>8.      2 Adet Askerlik Tecil Belgesi (Erkek Stajyerler İçin)</div> <div> </div> <div>9.      2 Adet Sicil Özeti (Memurluktan İstifa Edenler İçin) </div> <div> </div> <div>10.   200,00 TL Giriş Keseneği (İşlemler Sonunda banka hesabıma yatırılacak) </div> <div> </div> <div> </div> </div>