BASIN VE KAMU OYUNA
Tarih: 4.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1753

Basına ve Kamuoyuna

 

                                                                                                       05.02.2015

 

              Meclis gündemine gelmesi beklenen ve “İç Güvenlik Paketi” olarak isimlendirilen çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin yasalaşması ile birlikte, demokratik bir toplum için olmazsa olmaz birçok hak sınırlanacak ve söz konusu hakların kullanımı oldukça ağır cezalarla karşılık bulacaktır.

 

Düzenlemenin Yasalaşma ile Yaşam Hakkı Dâhil Temel Hak ve Hürriyetler Tehdit Altına Alınıyor

 

            Söz konusu tasarı ile hâkim ve savcı kararı aranmaksızın polisin arama yetkisi hiçbir ölçü aranmaksızın genişletilmekte,  kolluğa gözaltına alma ve yakalama yetkisi tanınmakta yine polise yargı denetimi olmadan telefon dinleme yetkisi verilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru olup olmadığının nitelemesi ve dolayısıyla müdahale yetkisi polisin takdirine bırakılmaktadır.

 

              Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kullanımı sırasında insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi tartışmasız olan çıkmayan boyalı su kullanımının önü açılmakta, gaz ve boyalı su kullanımından korunmak için yüzün kısmen kapatılması halinde bile, bireylerin ağır bir şekilde cezalandırılmasının yolu açılmaktadır. Düzenleme ile bireysel ve topluluk haklarının kullanımı ciddi ceza tehdidi altına alınmakta, ceza miktarı arttırılarak ve cezaların ertelenmesi imkânı da ortadan kaldırılmaktadır.

 

            Düzenlemenin yasalaşması ile Valilerin idari tasarrufu ile verdiği kararlar adeta yargısal bir nitelik taşıyacak ve bu kararlara uymayanlar hakkında ceza verilebilecek,  toplumsal olaylarda araçlarını Valilik emrine vermeyen belediyelerin araçları polis marifetiyle alınabilecek.

            Tüm bunların yanı sıra polise tanınan oldukça geniş ve hiçbir objektif kriterle sınırlanmayan silah kullanma yetkisiyle kişilerin yaşam hakkı tehdit altına alınmaktadır.

 

Kolluğun Suçlarına Yasal Güvence Geliyor

 

            Toplumsal olaylarda kolluk güçlerinin yetki aşımı ile yaşam hakkının ihlaline kadar varan suçları sorunlu idari ve yargısal pratiklerle cezasız kalmakta iken, bu düzenlemenin yasalaşması ile adeta yasal bir güvenceye kavuşturulmuş olacaktır.

 

Toplum Cezasızlıkla Mücadele Yasası Bekliyor

 

            Kolluk güçlerinin yetki aşımı, orantısız güç ve hatta kasti eylemleri ile yaşanan can kayıplarına rağmen, yoğun kamuoyu baskısı ile açılan davaların cezasızlıkla sonuçlanması karşısında toplumun beklentisi PVSK’da güç kullanımının sınırlanması ve kolluk eliyle işlenen suçlarda etkili soruşturma ve cezalandırma iken, tam tersi bir düzenleme ile demokratik bir toplumun gerektirdiği hakların kullanımını engelleyecek ve hatta yaşam hakkını pervasızca ihlal edecek uygulamaların önünün açılmasını kabul etmek mümkün değildir.

 

            Yargının ve kolluğun günlük siyasi hesaplarla toplum beklentileri ve demokratik değerler yerine, siyasal iktidarın ihtiyaç ve amaçlarına hizmet edecek şekilde dizayn edilmesinin bedellerini bütün bir toplum ağır bir şekilde ödeyecektir.

 

Kamu Düzeni Bağımsız ve Tarafsız Yargı ve İnsan Haklarına Saygılı İdari Eylemlerle Sağlanabilir

            Kamu düzeninin polisiye tedbirlerle sağlanamayacağı konusunda yaşadığımız bunca acı tecrübeye rağmen, güvenlikçi yaklaşımlarla temel hak ve hürriyetleri sınırlamak aksine toplum devlet ilişkilerinde derin bir güvensizliğe sebebiyet verecektir. Kamu düzeni tarafsız ve bağımsız bir yargı ile suç ve suçlu ile mücadelede demokratik ölçüler içinde temel insan haklarına saygılı bir idari pratik ile sağlanabilir.

 

            Biz aşağıda imzası bulunan Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları olarak, iktidar partisine gerek mecliste bulunan tüm partilerin gerekse de sivil toplum örgütlerinin itirazlarına ve muhalefetine kulak vermesini ve bu düzenlemeyi meclisten bir an önce geri çekmesi çağrısını yapıyoruz.

           

ADIYAMAN BAROSU        AĞRI BAROSU          BATMAN BAROSU                       

 

 

BİNGÖL BAROSU        BİTLİS BAROSU             DİYARBAKIR BAROSU

 

 

ERZİNCAN BAROSU    GAZİANTEP BAROSU  HAKKARİ BAROSU   

 

 

 KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU                   MARDİN BAROSU            

 

 

MUŞ BAROSU             SİİRT BAROSU                 ŞIRNAK BAROSU 

 

 

ŞANLIURFA BAROSU      TUNCELİ BAROSU     VAN BAROSU

17.01.2019
AV. HANİFİ BUDANCAMANAK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.