TÜBAKOM SONUÇ BİLDİRGESİ
Tarih: 8.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 1848

    TÜBAKKOM 12. DÖNEM 3. GENEL ÜYE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜBAKKOM Genel Üye toplantısı Samsun, Kayseri, Manisa, Çorum, Edirne, Eskişehir, Aydın, Antalya, Hatay, Nevşehir, Bursa, Adana, Sinop, Zonguldak, Kahramanmaraş, Muğla, Aksaray, Batman, Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Kocaeli, Bartın, Bolu, Amasya, Sivas, Osmaniye, Tokat, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Malatya Baroları ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av.Yurdagül Gündoğan’ın katılımı ile 6 - 7 Aralık 2014 tarihlerinde Malatya’da toplanmıştır. Yürürlükteki yasalar, uluslararası sözleşmeler, özellikle CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki konular karar altına alınmıştır.

1) "Çocuktan gelin olmaz" kurultayı yapılarak çocuk yaşta evlilik sorununun tartışılması ve çözüme yönelik çalışmaların yapılarak kamuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

2) Laiklik ve Cumhuriyet’in temel değerlerine karşı olan tüm karar ve uygulamaları kınıyoruz.

3) "Kadın ve erkeği eşit duruma getiremezsiniz, o fıtrata terstir" diyen devlet anlayışını kınıyoruz.

4) Karma eğitimin kaldırılması yönündeki çalışmaların kız öğrencilerin eğitim hayatından uzaklaştırılmasıyla sonuçlanacak, din derslerinin ilkokul birinci sınıftan itibaren zorunlu hale getirilmesi Cumhuriyet’in temel ilkelerine, özellikle laikliğe aykırıdır.

5) Türk Medeni Kanunu ile elde ettiğimiz haklardan vazgeçmeyeceğimizi, daha ileriye götürmek için mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.

6) Kadınların çalışma hayatında, siyasette ve sosyal hayatta daha etkin yer alması için Devletin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz.

7) Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmasına, ŞÖNİM'lerin sayısının artırılarak etkin hale getirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.

8) CMK 234/5 ve TCK 86. maddelerinde kadına pozitif ayrımcılık yapılarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep ediyoruz.

9) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kamu spotları hazırlanmasını talep ediyoruz.

10) Staj Eğitim Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak 6284 Sayılı Kanun'un zorunlu ders programına alınmasının sağlanmasını TBB'den talep ediyoruz.

11) Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi için MEB müfredatında değişiklik yapılmasını talep ediyoruz.

12) Savaş mağduru kadınların ve çocukların sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

13) Yazılı ve görsel basında cinsiyet ayrımcılığı içeren ve kadına yönelik şiddeti teşvik eden dilin düzeltilmesi konusunda medya kuruluşlarıyla tekrar iletişime geçilmesine karar verilmiştir.

14) Yargının vazgeçilmez öğesi avukatlara yönelik şiddeti kınıyoruz ve sonuna kadar da takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. 07.12.2014

TÜBAKKOM 12. DÖNEM SÖZCÜSÜ

SAMSUN BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

21.01.2019
AV. HANİFİ BUDANCAMANAK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.