BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 27.06.2019| Okunma Sayısı: 2272

BASINA VE KAMUOYUNA

 

             Bingöl Emniyet Müdürlüğünce “Son Çekim Operasyonu” ismiyle kamuoyuyla paylaşılan ve “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Yardım Etmek, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Nitelikli Yağma, Şantaj, Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak, Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek, Nitelikli Olarak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları nedeniyle 31 şüphelinin gözaltına alındığı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma ve emniyet makamlarınca suç işleyenlere yönelik çalışmalar yapılması, işlenen suçların faillerinin yargı önüne çıkarılması bu makamların birincil görev ve sorumluklarıdır.  Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapılan bu çalışmalar toplumsal huzur ve güvenin sağlanması açısından gerekli ve önemlidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 157. maddesinde “ Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.” Hükmü uyarınca soruşturmadaki tüm usul işlemlerinin gizli yapılması esastır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi, soruşturma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin yanı sıra masumiyet karinesine uyularak şüpheliler ve/veya mağdurların lekelenmeme hakkının korunması amacını taşımaktadır.

Anayasanın 38.  ve 15. maddelerinde evrensel hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesi “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” “…suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” ifadeleriyle hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde hüküm altına alınmıştır.

Ancak bahsi geçen soruşturmada birçok hukuksuz işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Soruşturmada yer alan şüpheli ve mağdurların kimlik bilgileri TC Kimlik numaralarıyla birlikte Bingöl ilinde hemen hemen herkesin eline geçmiş ve sürekli olarak sosyal medya dahil birçok mecrada bu isimler yayınlanmaktadır. Hatta soruşturma şüphelisi olmayan ve soruşturmayla ilgisi olmayan bazı kişiler bu listelerde şüpheliymiş gibi gösterilmektedir. Bu kişilerden biri 70 li yaşlarında hastanede tedavi olmak üzere hastaneye başvurmuş yaşlı bir kadındır. Bu suçlamalarla uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmayan bu kadın kamuoyuna sızmış bazı listelerde şüpheli olarak gösterilmiş ve bu şekilde onur kırıcı bir muameleye tabi tutulmuştur.

Soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek şüpheli, mağdur ve soruşturmada yer almayan kişilerin şeref ve itibarları zedelenmiştir. Bu kişilerin yargılama neticesi beklenmeden toplumun vicdanında peşinen suçluymuş gibi gösterilmelerine neden olunması hukuk devleti ve adil yargılama ilkeleriyle bağdaşmaz.

Nitekim soruşturma devam ederken 5 şüpheli kolluk ifadeleri ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma ve yargılama iş ve işlemleri toplumsal dedikodu malzemesine dönüştürülmemelidir. Soruşturma sonucunda düzenlenecek iddianame ile gizlilik ortadan kalktığında soruşturmanın tüm detayları hakkında kamuoyu bilgi sahibi olacaktır.

Bu nedenlerle henüz soruşturma aşamasındaki bir dosyanın şüpheli, mağdur ve şüpheli dahi olmayan kişilerin isimlerinin adeta servis edilerek kamuoyuyla paylaşılmasını hukuken ve vicdanen kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenlerle başta soruşturmayı yürüten yetkililer olmak üzere herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini talep ediyoruz. 

Kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.

 

                                                                                                              Bingöl Baro Başkanı

                                                                                                   Av. Hanifi BUDANCAMANAK

05.08.2020
AV. HANİFİ BUDANCAMANAK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.